,

Tin hoạt động

Triển khai thực hiện mô hình nuôi cá chiên trong lồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Để khai thác tiềm năng mặt nước và nguồn lao động dồi dào để phát triển cá đặc sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, giúp người nuôi tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cá đặc sản, góp phần tăng thu nhập cho người nuôi trồng thủy sản.

Năm 2023, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản triển khai, thực hiện mô hình nuôi cá Chiên trong lồng thuộc chương trình Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình nuôi cá Lăng chấm, cá Chiên theo hướng VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” với quy mô 250m3/02 điểm trình diễn/02 hộ (tại huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên), 5.000 con giống, trong đó người dân được hỗ trợ 70% giống, 70% thức ăn và 30% thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học.

Đến nay Chi cục đã tổ chức rà soát, lựa chọn hộ tham gia mô hình, phân công cán bộ chỉ đạo kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, tổ chức hướng dẫn các hộ chuẩn bị tốt các điều kiện (chuẩn bị lồng nuôi, kiểm tra các chỉ số pH, DO, nhiệt độ nước trước khi thả cá,...); mua, cấp con giống cho các hộ thực hiện dự án theo quy định.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả dự án theo tiến độ được duyệt, Chi cục tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm dự án thường xuyên bám sát địa bàn hướng dẫn hộ thực hiện mô hình tuân thủ nghiêm theo quy trình kỹ thuật trong nuôi cá Chiên; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Một số hình ảnh về công tác triển khai thực hiện mô hình:

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra cá giống trước khi thả

Cân mẫu cá giống tại lồng nuôi của hộ tham gia thực hiện mô hình

 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Tin cùng chuyên mục