,

Nông thôn mới

Tuyên Quang phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 5/2/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Phát triển các sản phẩm đặc sản tại xã Đà Vị (Na Hang) góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Kế hoạch sẽ có thêm 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2024, gồm: Đà Vị (Na Hang); Trung Hà (Chiêm Hóa); Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc (Hàm Yên); Lang Quán (Yên Sơn); Quyết Thắng, Đông Lợi, Đông Thọ, Vân Sơn, Hợp Hòa, Minh Thanh (Sơn Dương).

Trong năm phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, gồm: Hòa Phú, Kim Bình (Chiêm Hóa); Thái Hòa (Hàm Yên); Nhữ Hán (Yên Sơn); Thái Long, (TP. Tuyên Quang).

Kế hoạch cũng nêu rõ, nguồn vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại Tuyên Quang là trên 264 tỷ đồng. Ngân sách địa phương sẽ thực hiện cân đối bố trí theo quy định tại Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương cần chú trọng phân bổ hợp lý, tập trung hoàn thiện các tiêu chí cho các xã trong kế hoạch đạt chuẩn năm 2024 và thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới.              

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục