,

Hưởng ứng sự kiện

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và xây dựng văn hóa học đường

Ngày 14/12/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 6276/UBND – THVX về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và xây dựng văn hóa học đường.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục