,

PCLB - GNTT

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 24/5/2024 có chủ đề “Hành động sớm- Chủ động trước thiên tai”. Việc đưa ra chủ đề này nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.
 

Ảnh minh hoạ (nguồn: Báo Tuyên Quang)

Ngày 23/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024, với chủ đề: “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”.

Thời gian thực hiện các hoạt động: Trong tháng 5 năm 2024.

Nội dung thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 và các Kế hoạch phòng chống thiên tai do UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành.

- Hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở như: Hội nghị, hội thảo; treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai tại trụ sở cơ quan.

- Kinh phí thực hiện: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Phòng, chống thiên tai được phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Văn phòng thường trực BCH PCTT-TKCN

Tin cùng chuyên mục