,

PCLB - GNTT

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

Nhằm mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021; tăng cường công tác thông tin, truyền thông mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai phù hợp với chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn, như sau:

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021: “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” 

2. Thời gian: Tháng 5 năm 2021

3. Nội dung: các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2021 và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021) và phân công triển khai thực hiện, cụ thể:

a) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

- Xây dựng, bố trí đăng tải, phát tin bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai với nội dung thiết thực, phù hợp để phổ biến kiến thức và các kỹ năng phòng chống thiên tai, nâng cao kinh nghiệm kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cộng đồng.

- Đăng tải và đưa tin về các nội dung hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia, phòng chống thiên tai năm 2021 và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021); tập trung phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong nhân dân, các ngành, các cấp nhằm phát huy tinh thần tự giác và chủ động trong ứng phó với thiên tai.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường học thực hiện tuyên truyền, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền qua các hoạt động của Đoàn thanh niên trường học giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh về phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19.

- Tuyên truyền ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021) đến thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trong hệ thống ngành giáo dục; Tổ chức tuyên truyền lồng ghép một số nội dung vào giờ chào cờ đầu tuần của các cấp trường từ phổ thông trung học trở xuống, chiếu phim hướng dẫn kỹ năng về phòng chống thiên tai, phòng chống đuối nước cho học sinh.

c) Các Sở, ban ngành khác và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố,

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021), kết hợp hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến tuyên truyền tới cán bộ và nhân dân về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng công tác thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng nhân dân; xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và rà soát, xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo Luật phòng chống thiên tai và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng chống thiên tai của địa phương, đơn vị  tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trụ sở Uỷ ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai của địa phương; tăng cường phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai, Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản dưới luật đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, sinh viên, học sinh, người lao động, nhân dân tại các địa phương đơn vị.

- Tuyên truyền về việc người dân tự ứng phó trước thiên tai như chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc, vật nuôi trong những ngày rét đậm rét hại; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người khuyết tật, tăng cường năng lực, hòa nhập người khuyết tật để phòng ngừa ứng phó thiên tai; Tổ chức ra quân sửa chữa, bảo dưỡng, nạo vét bùn cát, phát dọn cây cỏ, khơi thông dòng chảy tại các công trình đê, kè, công trình thủy lợi, hồ chứa nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chỗ ở an toàn tại các xã, thị trấn đặc biệt là những khu vực nguy hiểm, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

5. Kinh phí và tài liệu tuyên truyền

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, cân đối bố trí kinh phí thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực hiệu quả phù hợp với điều kiện, chức năng của các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương, huy động được sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với công tác phòng chống thiên tai.

- Tài liệu hướng dẫn, kế hoạch triển khai... đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác trên trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại các địa chỉ sau:

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/tai-lieu-truyen-thong-phuc-vu-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-pctt-nam-2021-va--.aspx hoặc

https://drive.google.com/drive/folders/1e4mOEeFmvKty_EEnlhn6NfC9ZRqYszR6?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục