,

Chăn nuôi

Xây dựng 3 vùng dịch bệnh an toàn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2024-2030.

Hàm Yên được lựa chọn xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm.

3 vùng an toàn dịch bệnh trên động vật sẽ được xây dựng gồm: Thành phố Tuyên Quang, Sơn Dương và Hàm Yên với các bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn, cúm gia cầm, bệnh dại… Theo đó, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn các vùng có trách nhiệm áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đối với các cơ sở chăn nuôi có chuỗi chăn nuôi quy mô lớn, xuất khẩu phải thực hành chăn nuôi đảm bảo an toàn, vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại, tiêm vắc xin phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm đạt 100% đối với chăn nuôi tập trung và trên 80% đối với chăn nuôi nhỏ lẻ.

Đồng thời xây dựng, củng cố hệ thống giám sát, cảnh báo dịch từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm giám sát tới từng thôn, tổ nhân dân, hộ chăn nuôi… Đảm bảo, kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhiễm dịch bệnh vào đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho chăn nuôi bền vững, cung cấp sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục