,

Lâm nghiệp

Hiệu quả từ một nghị quyết hợp lòng dân

Hàng nghìn hộ gia đình có thêm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chất lượng gỗ rừng trồng và thu nhập của người trồng rừng đều được nâng cao hơn… Những kết quả này có được là nhờ việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục