,

Lâm nghiệp

Phát triển kinh tế lâm nghiệp ở huyện Sơn Dương

Với lợi thế về đất rừng sản xuất, cùng định hướng phát triển cây lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, huyện Sơn Dương tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Nhiều hộ dân đã có thu nhập cao từ kinh tế rừng và giải quyết việc làm ở địa phương.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục