,

Trong ngành

Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang và Quyết định giải thể Bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và PTNT và giải thể Bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và PTNT


 

Tin cùng chuyên mục