,

Dữ liệu nông nghiệp

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối

Trong những năm gần đây, cây chuối đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.173 ha chuối (diện tích cho thu hoạch 1.944 ha), tập trung chủ yếu tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương. Tuy nhiên, do chuối đã trồng nhiều năm, việc chăm sóc, phòng trừ sâu ...