,

Thư viện ảnh

Hàm Yên mùa cam chín

  • Cam Hàm Yên chín mọng.

  • Mô hình trồng cam sạch của gia đình chị Phạm Thanh Hà, thôn 65 xã Yên Lâm năng suất ước đạt 40 tấn/ha​.

  • Người dân chọn những quả cam đạt tiêu chuẩn thu hoạch bán cho các siêu thị ở thành phố Hà Nội.

  • Vào mùa thu hoạch, hàng nghìn lao động hái cam thuê cho các chủ vườn.

  • Xe cơ giới vào tận chân đồi để chở cam.

  • Diện tích cam ở đồi cao phải huy động cả ngựa để vận chuyển.

Thư viện ảnh khác