,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

12 xã nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá rất cao

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa rất lớn trong nhiều giờ đã phá vỡ kết cấu đất nhiều địa phương. Kết quả quan trắc của ngành chuyên môn, 12 xã nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao.

Điểm nguy cơ sạt lở tại xã Tân Long (Yên Sơn) được ngành chuyên môn cắm biển báo
cho người dân và phương tiện đi lại chú ý.

Trong đó, huyện Sơn Dương 10 xã, gồm: Thượng Ấm, Tân Thanh, Đồng Quý, Thượng Ấm, Trung Yên, Tân Trào, Cấp Tiến, Ninh Lai, Thiện Kế, Chi Thiết; huyện Yên Sơn 2 xã: Tiến Bộ và Phú Thịnh. Ngoài ra còn 46 xã nằm khu vực nguy cơ cao.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu, các huyện, thành phố chỉ đạo các xã nằm trong khu nguy cơ rất cao theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kiểm tra các điểm xung yếu, vận động hộ dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm bảo đảm an toàn người, tài sản.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục