,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Báo cáo Tình hình thiệt hại do mưa kèm dông lốc từ đêm ngày 25/8 rạng sáng ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Số liệu lũy kế đến 16h ngày 26/8/2022)

Do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 03, đêm ngày 25/8/2022 và sáng nay 26/8/2022 khu vực phía Bắc tỉnh đã có mưa vừa với lượng từ 10-30mm; khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số điểm có mưa lớn: xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn): 193mm, xã Đội Bình (thành phố Tuyên Quang): 112mm, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương): 191mm, Tân Thanh (huyện Sơn Dương): 156mm, Thiện Kế (huyện Sơn Dương): 165mm.

I. Tình hình thiệt hại: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang ghi nhận xảy ra thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không

2. Thiệt hại về nhà ở: 21 nhà (nhà ở bị thiệt hại dưới 30%, trong đó: Huyện Sơn Dương: 20 nhà, thành phố Tuyên Quang: 01 nhà).

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 733,6 ha (huyện Sơn Dương: 598,2 ha; thành phố Tuyên Quang: 110,2 ha; huyện Yên Sơn: 25,2 ha).

- Diện tích ngô, hoa màu bị ngập: 28,7 ha (huyện Sơn Dương: 10,8 ha; thành phố Tuyên Quang: 17,9 ha).

- Cây hàng năm bị ngập: 162,8 ha (huyện Sơn Dương).

4. Thiệt hại về thủy sản: 8,5 ha ao hồ tràn bờ (huyện Sơn Dương).

5. Thiệt hại về giao thông:

- Nhiều tuyến đường, cầu tràn giao thông trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn bị ngập: 70 điểm (huyện Sơn Dương 56 điểm; huyện Yên Sơn 14 điểm. Hiện nay nước đang rút các phương tiện giao thông cơ bản đã đi lại được.

- Taluy đường giao thông bị sạt lở: 963 m3 (huyện Sơn Dương: 905 m3, thành phố Tuyên Quang: 58 m3

- Chiều dài đường bị hư hỏng: 325m (huyện Yên Sơn)

6. Thiệt hại về thủy lợi: Sạt lở vùi lấp 150m mương (xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn).

7. Sạt lở bờ suối: 600 m (suối Đát, vị trí cầu Thôn Thượng, tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có nguy cơ gây hư hỏng đường bên tông của thôn và đất sản xuất của người dân)

8. Thiệt hại về công nghiệp: 04 cột điện bị đổ (Phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang: 01 cột; xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 01 cột; xã Đại Phú, huyện Sơn Dương: 02 cột)

9. Các thiệt hại khác: 266 m tường rào, 01 chuồng trại bị sập đổ (Huyện Sơn Dương).

10. Ước giá trị thiệt hại: 1.737 triệu đồng

II. Công tác chỉ đạo, khc phc thit hi:

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, : chỉ đạo khơi thông kênh, mương, các vị trí bị ngập úng, chuẩn bị các biện pháp chăm sóc, phục hồi diện tích bị ngập sau khi nước rút; chỉ đạo các hạt giao thông phối hợp với UBND các xã cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm cầu tràn, tuyến đường giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và báo cáo theo quy định./.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN

Tin cùng chuyên mục