Yên Sơn phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 6 xã về đích nông thôn mới (NTM), đề nghị công nhận 2 xã hoàn thành xây dựng NTM. Thành quả đạt được có phần đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện trong tham gia xây dựng NTM.

MTTQ và các đoàn thể huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua đó, từng tiêu chí trong xây dựng NTM đã được chuyển hóa thành nội dung cụ thể gắn với thực hiện trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua trọng tâm để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Trong đó, hệ thống mặt trận với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các cấp Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; tổ chức Hội CCB với “Cựu chiến binh gương mẫu”; tổ chức Đoàn Thanh niên với “Tuổi trẻ huyện Yên Sơn chung sức xây dựng NTM”; tổ chức Hội Phụ nữ với “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... 


Tổ tự quản vệ sinh môi trường thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn)
vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ.

Một trong những nội dung mà hệ thống mặt trận phối hợp với các đoàn thể của huyện nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là nội dung then chốt. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, MTTQ các cấp của huyện, các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên, nhân dân về chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất. Các tổ chức đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện trên 533 tỷ đồng cho gần 15.000 hội viên, đoàn viên vay phát triển kinh tế. 

Đời sống kinh tế được nâng cao, hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực phát huy vai trò chủ thể, đóng góp các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp phối với các đoàn thể huy động sức dân làm 31,4 km kênh mương nội đồng, bê tông hóa được 15,2 km đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân đóng góp thêm kinh phí cùng với nguồn nhà nước hỗ trợ xây dựng được 21 nhà văn hóa trên địa bàn huyện... Không chỉ đóng góp tiền mặt, ngày công tham gia xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đoàn viên, hội viên, nhân dân còn hiến đất, không đòi hỏi đền bù.

Để hoàn thành con đường từ Quốc lộ 2C đến trung tâm UBND xã Kim Quan, MTTQ xã và các đoàn thể có nhiệm vụ vận động 31 hộ hiến đất làm đường 1.400 m2 đất. Trong đó, Hội CCB xã Kim Quan có 6 hội viên hiến đất với diện tích 261 m2. 

Thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ huyện đã thẩm định 54 hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở tạm hỗ trợ làm nhà ở mới. Ủy ban MTTQ huyện phát động ủng hộ Qũy Vì người nghèo trong toàn huyện được gần 480 triệu đồng. Hệ thống mặt trận, các đoàn thể các cấp đã nhận đỡ đầu các hộ nghèo; vận động, huy động, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở mới cho hộ nghèo. Trong năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận, vận động hỗ trợ làm 40 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể tặng 20 triệu đồng cho 2 hộ nghèo tại thôn Kim Thu Ngà, xã Kim Quan; tặng ủng hộ 2 vạn gạch bi xây dựng tường rào nhà văn hóa thôn Kim Thu Ngà, xã Kim Quan trị giá 20 triệu đồng. 

Thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, MTTQ và các đoàn thể các cấp của huyện phối hợp hiệu quả vận động, xây dựng mới và duy trì hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn dân cư. Hiện nay, toàn huyện đã thành lập được 562 tổ, nhóm tự quản về môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sáng xanh sạch đường quê NTM, phát triển kinh tế với 4.183 thành viên. 

Theo đồng chí Phạm Thị Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng NTM, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể hóa các phần việc sát với điều kiện thực tiễn. Đồng thời chú trọng hoạt động giám sát của MTTQ, các thành viên trong xây dựng NTM.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục