,

Thị trường nông sản

Phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Với tiềm năng lợi thế của địa phương, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình nhằm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, trọng tâm là thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục