,

Thị trường nông sản

Yên Sơn chú trọng xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP

Trong thời gian qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã tạo động lực cho người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp. Tại huyện Yên Sơn chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng, thương hiệu riêng, góp phần mở rộng thị trường và tạo đà cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Hơn 3 năm trước, cái tên “OCOP” còn khá lạ lẫm với hầu hết người dân và cả các thành viên HTX sản xuất, chế biến chè Khe Đảng, xã Tứ Quận. Nhận thấy việc tham gia chương trình OCOP là cơ hội tốt để HTX tự hoàn thiện sản phẩm của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ, HTX đã luôn nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí của OCOP. Nhờ vậy, cuối năm 2021, hai sản phẩm chè Bát tiên và chè Núi Sồi Khe Đảng của HTX được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Sản phẩm chè Núi Sồi Khe Đảng, xã Tứ Quận đạt OCOP 3 sao

Ngoài đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, huyện Yên Sơn tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiêu chí phát triển sản xuất trong xây dựng nôn thôn mới. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các hội chợ chuyên sản phẩm OCOP. Tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm lợi thế nhất là những đặc sản, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký phát triển sản phẩm mới; tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm. 

      Sản phẩm chè Ngọc Thuý của HTX sản xuất - chế biến chè xã Kim Quan đạt OCOP 4 sao

Đến nay, huyện Yên Sơn đã xây dựng được 26 sản phẩm OCOP, qua đó góp phần làm tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thương hiệu các đặc sản của địa phương. Đây là cơ sở để hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển bền vững hơn. Những lợi ích mà Chương trình OCOP mang lại góp phần cải thiện đời sống người dân. Nhiều hộ đã kết nối với nhau để xây dựng thương hiệu hàng hóa, chuyển đổi từ phương thức nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất tập trung, nâng tầm giá trị hàng nông sản.

Sản phẩm măng khô Cường Đạt, xã Tân Long đạt OCOP 3 sao

Không chỉ phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao, mà còn góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục