,

Cải cách hành chính

Một số điểm mới của Luật Căn cước

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024.

Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước: Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ CCCD thành thẻ Căn cước.

Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước: Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 6 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Luật quy định thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước: Thay đổi nhân dạng bổ sung thông tin ảnh khuôn mặt, vân tay xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật Xác lập lại số định danh cá nhân Thẻ căn cước bị mất/bị hư hỏng không sử dụng được...

Nguồn: TTXVN

Tin cùng chuyên mục