,

Chăn nuôi

Đánh giá kết quả mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa

Ngày 24-7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật Nam (TP Tuyên Quang) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa tại hồ thủy điện Tuyên Quang. Tham gia hội nghị có 30 hộ nuôi trồng thủy sản trên vùng lòng hồ.

Chăn nuôi an toàn, tổng đàn phát triển

Những cơn bão dịch đi qua đã giúp người chăn nuôi ở Tuyên Quang nhận thức sâu sắc về việc chăn nuôi an toàn dịch bệnh mới bảo toàn được thành quả ...