,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang với công tác bảo vệ, phát triển rừng

Với tỷ lệ che phủ rừng 65%, Tuyên Quang là một trong ba địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã mang lại những thành quả trong việc bảo vệ, phát triển rừng và đảm bảo cuộc sống, thu nhập cho người dân.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục