,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững

Tuyên Quang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỉ lệ che phủ rừng, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung phát huy những thế mạnh từ rừng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao giá trị, mang lại đời sống, thu nhập ổn định cho nhân dân, đồng thời đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục