,

Trồng trọt-BVTV

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong 02 ngày 12 và 13/6/2024 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV cho 120 học viên đến từ các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc 02 huyện Chiêm Hoá và Lâm Bình.

Cơ cấu lại vùng nguyên liệu mía

Liên tiếp trong nhiều năm liền, ngành Mía đường trong nước, trong đó có tỉnh ta gặp khó khăn, nhiều hộ trồng mía phế canh cây mía. Trước thực trạng ...

Tập trung thu hoạch lúa xuân

Lúa xuân đang bước vào giai đoạn chín rộ, bà con nông dân ở khắp các địa phương trong tỉnh tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành thu hoạch. ...

Tuyên Quang phát triển bền vững cây chè

Chè là cây trồng chủ lực được phát triển từ nhiều năm qua. Tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để phát triển cây trồng này theo ...