,

Đảng - Đoàn thể

Hưởng ứng hoạt động Tình nguyện mùa đông 2015 – Xuân tình nguyện năm 2016

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, được sự đồng ý của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi bộ Chi Chi cục thủy lợi, Chi bộ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Ngày 17/12/2015 Chi đoàn Chi cục Thủy lợi và Chi đoàn Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2015 tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.