,

Tin hoạt động

Sơn Dương chuẩn bị thực hiện tốt cho công tác tiêm phòng vụ Xuân - Hè năm 2024

Nhận thức rõ tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương đã đưa ra biện pháp để thực hiện việc tiêm phòng vụ Xuân - Hè đạt hiệu quả cao.

Theo số liệu thống kê đầu năm phục vụ cho công tác tiêm phòng vụ Xuân - Hè thì tổng đàn trâu là 15.040 con, đàn bò là 10.928, đàn lợn là 144.136 con (trong đó lợn nái và đực giống là 22.968 con), đàn gia cầm là 1.189.500 con (trong đó đàn thủy cầm 82.455 con), đàn chó là 31.530 con, đàn dê là 12.977 con.

Thực hện công tác tiêm phòng tại huyện Sơn Dương

Để hoàn thành kế hoạch tiêm phòng Trung tâm DVNN huyện đã phối hợp với các các xã, thị trấn xây dựng lịch tiêm phòng đến các thôn; chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, vật tư trang thiết bị, vắc xin để triển khai tiêm phòng; tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh động vật và cách phòng, chống hiệu quả, khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tiếp nhận 37 sinh viên về thực tập nghề thú y tại 31 xã và thị trấn, giúp cho xã tiêm phòng được đảm bảo, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn.

Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm./.

Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục