,

Phòng chống Covid -19

Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngày 29/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ra văn bản số 832/STTTT-TTBCXB Về việc Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.