,

Tin Hoạt động

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/4/2024 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”. Ngày 16/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản chỉ đạo, triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Cụ thể: