,

Lâm nghiệp

Ấm no từ trồng rừng

Những năm qua, Cấp ủy chính quyền xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, trong đó chú trọng phát triển kinh tế trồng rừng, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hòn Lau đổi mới

Tổ dân phố Hòn Lau, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) - nơi có 90 hộ dân tộc Dao Quần trắng sinh sống từ những năm 1970 giờ đã đổi mới hoàn toàn. Những ...