,

Lâm nghiệp

Bài 2: Tín chỉ carbon - Giá trị mới từ rừng

Tín chỉ carbon là một giá trị mới từ rừng mà Tuyên Quang và những tỉnh có rừng đang hướng đến. Sau nhiều năm dài nỗ lực phát triển và bảo vệ rừng, Tuyên Quang đã đạt độ che phủ rừng trên 65%, cùng các tỉnh top đầu về rừng trong cả nước sở hữu một giá trị mới về rừng - bể chứa carbon rừng khổng lồ. Đã có không ít khách hàng trong nước và nước ngoài đặt vấn đề mua tín chỉ carbon rừng, ứng trước kinh phí làm dự án, nhưng do vẫn chưa có khung pháp lý nên việc giao dịch tín chỉ carbon rừng trong tình trạng vẫn chưa thể "tiền trao cháo múc" dù "sẵn tiền, sẵn cháo". Ước tính mỗi năm một địa phương như Tuyên Quang đang bỏ phí khoảng 2 triệu USD từ tín chỉ carbon (theo giá bán mỗi tín chỉ 8 USD).

Khuổi Bốc giữ rừng

Khuổi Bốc, xã Trung Minh là thôn duy nhất còn giữ được rừng nghiến hàng trăm năm tuổi của huyện Yên Sơn. Khu rừng này vừa là niềm tự hào, vừa là ...

23 xã có nguy cơ cháy rừng cao

Qua rà soát của Chi cục Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn (cấp độ IV), tốc độ lan tràn lửa nhanh, gồm: Hồng ...

Phát triển rừng đa giá trị

Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đang là mục tiêu hướng đến của ngành Lâm nghiệp, bởi rừng không chỉ cho gỗ mà còn có những loài sâm ...