,

Lâm nghiệp

Sức hút từ những cánh rừng FSC

Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về diện tích rừng FSC và những cánh rừng này đã mang lại nhiều lợi ích, tạo ra sức hút cho người trồng rừng.

Sức hút từ những cánh rừng FSC

Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về diện tích rừng FSC và những cánh rừng này đã mang lại nhiều lợi ích, tạo ra sức hút cho người trồng rừng.

Phát triển kinh tế rừng ở Tuyên Quang

Tuyên Quang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỉ lệ che phủ rừng. Năm 2022, GRDP ngành lâm nghiệp địa phương đạt hơn 1.750 tỉ đồng, ...

Kiên quyết xử lý lấn chiếm, phá rừng

Vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, nhất là hành vi lấn chiếm, phá rừng vẫn xảy ra ở các địa phương. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã ...