,

Tuyển dụng công chức, viên chức

1. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
2. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
3. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023  
4. Quyết định số 526/QĐ-SNN ngày phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.  
5. Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2023 về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
6. Thông báo số 51/TB-SNN ngày 21/7/2023 về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
7. Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 Về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023
8. THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2023  
9. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
10. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
11. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi   
12. Thông báo số 173/TB-SNN ngày 18/11/2022 Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi  
13. Thông báo số 170/TB-SNN ngày 26/10/2022 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi
14. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021    
15. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021