,

Thông báo mời thầu

1. Thông báo số 60/TB-TTDVĐGTS ngày 08/8/2023 về việc đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Chi cục trồng trọt và BVTV do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức ngày 24/8/2023  
2. Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 28/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý IV năm 2021
4. Văn bản số 462/SNN-TTBVTV ngày 22/03/2022 về việc mời chào báo giá thực hiện gói thầu mua phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực vật cho dự án. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 23/3/2022
5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021
6. Quyết định số 258/QĐ-SNN ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
7. Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 15/03/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
8. Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
9. Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang