,

Tin hoạt động

Tạo sinh kế từ những mô hình khuyến nông

Từ đầu năm đến nay, từ các mô hình khuyến nông được triển khai trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ...