,

Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Chiều ngày 18-5, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sự cộng hưởng từ niềm tin của nhân dân

Năm 2020, Tuyên Quang đã có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Từ vị trí thứ 42/63 năm 2019 ...

Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI

Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm góp phần đảm bảo ...