,

Thương hiệu nông sản

Đánh giá, phân hạng 53 sản phẩm OCOP

Chiều 2-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tuyên Quang năm 2020 đã tổ chức đánh giá, phân hạng đợt 2 cho 53 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop

Trong đó, huyện Chiêm Hóa, Na Hang mỗi huyện 11 sản phẩm; Yên Sơn 10 sản phẩm; Sơn Dương, Lâm Bình mỗi huyện 7 sản phẩm, Hàm Yên 3 sản phẩm, thành phố Tuyên Quang 4 sản phẩm. Kết quả đã có 12 sản phẩm đạt 70 điểm trở lên, 41 sản phẩm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.Việc đánh giá, phân hạng dựa trên các tiêu chí như chất lượng, bao bì sản phẩm, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kế hoạch bảo vệ môi trường…


Các đại biểu tham gia đánh giá các sản phẩm OCOP.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục