,

Chăn nuôi

Ngăn chặn bệnh nhiệt thán xâm nhập vào đàn trâu, bò

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại khu vực miền núi phía Bắc đã ghi nhận 4 ổ bệnh nhiệt thán trên đàn trâu, bò. Đáng ngại ngay tỉnh Hà Giang, giáp ranh với Tuyên Quang cũng đã xuất hiện ổ dịch, nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao. Ngăn chặn, kiểm soát, ngành chuyên môn, các địa phương vùng giáp ranh khẩn trương thực hiện các biện pháp để bảo vệ đàn trâu, bò.

Hợp tác quốc tế trong chăn nuôi bò sữa

Ngày 31-5, Công ty cổ phần Hồ Toản, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), Tập đoàn UNITED ANIMAL HEATH (Mỹ) đã ký văn bản hợp tác quốc tế về phát triển chăn nuôi bò ...

Hiệu quả mô hình chăn nuôi tuần hoàn

Nông nghiệp tuần hoàn nói chung và chăn nuôi tuần hoàn nói riêng là hoạt động sản xuất không chất thải, không phế phẩm; ứng dụng kỹ thuật truyền ...