,

Chăn nuôi

Bằng Cốc: Đa dạng các mô hình kinh tế của nông dân

Những năm gần đây, nhờ phát triển đa dạng các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, đời sống người dân ở xã Bằng Cốc (Hàm Yên) đã từng bước được nâng lên. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nơi đây đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân.

Trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập cao

Nông dân huyện Sơn Dương đã và đang mạnh dạn chuyển đổi những nương ngô, nương lúa thiếu nước, đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, ...