Phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng: Không thể chủ quan

Toàn tỉnh hiện có 48 xã, thị trấn nằm trong khu vực cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) tập trung ở huyện Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên, TP Tuyên Quang; 35 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao). Chính vì vậy, công tác PCCCR đang được các địa phương tập trung cao độ, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Để dân giàu từ rừng

Đến với rừng bắt đầu từ con số 0, nhưng những gì mà anh Lý Văn Đông, nguyên Đội trưởng Đội lâm nghiệp Đông Hữu và giờ là Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ ...