,

Lâm nghiệp

Phát triển rừng đa giá trị

Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đang là mục tiêu hướng đến của ngành Lâm nghiệp, bởi rừng không chỉ cho gỗ mà còn có những loài sâm ...

Yên Sơn nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng

Xác định lâm nghiệp là lợi thế của địa phương, trong những năm qua, huyện Yên Sơn đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách của ...

Thầm lặng những bước chân giữ rừng

Bảo vệ màu xanh những cánh rừng, lá phổi xanh của Trái đất là nhiệm vụ hết sức vinh quang, cao cả, nhưng cũng lắm gian nan, vất vả của những người ...

Hồi sinh vùng đất chết

Một thời gian trước, tưởng chừng những khu đồi loang lổ “vết thương” sau khai thác quặng không thể lành lại được nhưng bằng sự quyết liệt của cấp ủy, ...

Minh Quang chú trọng phát triển kinh tế rừng

Với tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 62%, những năm qua, trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng đã đem lại hiệu quả kinh tế ...

Yên Sơn phát triển kinh tế rừng

Những năm qua, công tác trồng rừng che phủ, trồng rừng kinh tế luôn được huyện Yên Sơn chú trọng, đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển kinh tế rừng ...