,

Lâm nghiệp

Yên Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

Với tiềm năng, lợi thế về lâm nghiệp, huyện Yên Sơn xác định phát triển kinh tế rừng bền vững, trở thành nghành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế người dân địa phương, góp phần giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho nhân dân.