Nông nghiệp vượt khó giành thắng lợi

Năm 2021, đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của huyện Chiêm Hóa. Thế nhưng, ...

Cam sành được mùa, được giá

Thời điểm này, những vườn cam sành Hàm Yên đang chín rực, nhuộm màu vàng óng trên khắp các triền đồi, những người nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên ...