,

PCLB - GNTT

Kiến thức phổ thông về giông, sét

Giông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp xảy ra. Cơn giông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thăng. Cơn giông có thể ...