,

PCLB - GNTT

Thư chúc mừng của Bộ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực Lê Minh Hoan nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Uỷ ban Trung ương Hộ đê (tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay). Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, công tác phòng, chống thiên tai ở nước ta đã có nhiều bước tiến vượt bậc, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vì một xã hội vững vàng trước thiên tai

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với chủ đề ”Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, ...