Tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, tất cả các xã đã xác định được sản phẩm có lợi thế, 7/7 huyện, thành phố xây dựng được ít nhất 1 sản phẩm chủ lực. Toàn tỉnh đã có 47 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, với những thế mạnh trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, Tuyên Quang có tiềm năng lớn để phát triển thêm nhiều sản phẩm mang tên OCOP.

Đa dạng hóa sản phẩm chủ lực

Ngày 31-12-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Ngoài 5 sản phẩm chủ lực đã ...

Thức dậy rồi, Hồng Thái ơi.

Mùa này, những cây lê - thứ cây đặc sản riêng có của Hồng Thái đã nở hoa, kết trái. Hồng Thái cũng đã thức dậy sau giấc ngủ dài, mang trọn vẹn dáng ...