,

Lâm nghiệp

Yên Sơn phát triển kinh tế rừng

Những năm qua, công tác trồng rừng che phủ, trồng rừng kinh tế luôn được huyện Yên Sơn chú trọng, đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển kinh tế rừng một cách bài bản đã tận dụng, khai thác hiệu quả nhiều lợi thế của địa phương, mang lại thu nhập cho người trồng rừng.

Sức hút từ những cánh rừng FSC

Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về diện tích rừng FSC và những cánh rừng này đã mang lại nhiều lợi ích, tạo ra sức hút cho người trồng rừng.

Sức hút từ những cánh rừng FSC

Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về diện tích rừng FSC và những cánh rừng này đã mang lại nhiều lợi ích, tạo ra sức hút cho người trồng rừng.

Phát triển kinh tế rừng ở Tuyên Quang

Tuyên Quang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỉ lệ che phủ rừng. Năm 2022, GRDP ngành lâm nghiệp địa phương đạt hơn 1.750 tỉ đồng, ...