,

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số ở vùng cao

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp đồng bào các dân tộc ở địa bàn vùng cao rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao dân trí, tối ưu quy trình sản xuất, hàng hóa tham gia tiếp cận các thị trường lớn... Chuyển đổi số không chỉ được xem như một giải pháp để thích ứng với tình hình thực tế mà còn là hướng phát triển mới, phù hợp với xu thế hiện nay, giúp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân

Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp không chỉ giúp người nông dân quản lý quy trình sản xuất, tiếp cận, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử ...