,

Chuyển đổi số

Yếu tố cốt lõi trong chuyển đổi số

Chiều 10-10, UBND tỉnh đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 10-10. Tại hoạt động này, tỉnh đã giới thiệu các nền tảng công nghệ số Việt Nam; tổ chức phát động và ký giao ước thi đua về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Điều này khẳng định, tỉnh đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác chuyển đổi số trong chặng đường phát triển mới.

Tháng 10. Tháng tiêu dùng số

Chuyển đổi số Việt Nam là bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của người dân, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số. ...