,

Tin hoạt động

HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Hợp tác xã (HTX) Thành Đạt, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương được thành lập từ tháng 04/2022 gồm 12 thành viên, với vùng nguyên liệu trồng dưa chuột, bí đỏ và rau A - Uk (giống rau xuất khẩu sang Hàn Quốc) lên tới trên 200 ha tại các xã: Kháng Nhật, Phúc Ứng, Hào Phú, Đông Lợi, Vân Sơn, Quyết Thắng, Đông Thọ (Sơn Dương) và xã Minh Quang, Phúc Sơn (Lâm Bình). Nhờ chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh HTX đã từng bước phát triển ổn định.