Khống chế thành công bệnh viêm da nổi cục

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, ngành Nông nghiệp và các huyện, thành phố đã cơ bản khống chế, kiểm soát được dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Lượng gia súc nhiễm mới đã giảm và số lượng trâu, bò được chữa khỏi bệnh ngày càng tăng.