,

Đảng - Đoàn thể

Công đoàn bộ phận Chi cục Kiểm lâm Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03/3/2023, Công đoàn bộ phận Chi cục Kiểm lâm tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, đây là đơn vị được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT chọn làm Đại hội “điểm”. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, các Công đoàn bộ phận trực thuộc và 46 đoàn viên Công đoàn bộ phận Chi cục Kiểm lâm.