,

Quốc hội

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/2023/NQ-HĐND07-12-2023
Ngày hiệu lực: 18-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
641/QĐ-SNN27-10-2023
Ngày hiệu lực: 27-10-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/2023/QH1510-07-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2023/QH1524-06-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
22/2023/QH1523-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2023/QH1522-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
19/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2023/QH1519-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
90/NQ-CP16-06-2023
Ngày hiệu lực: 16-06-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/CT-TTg08-06-2023
Ngày hiệu lực: 08-06-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
81/2023/QH1509-01-2023
Ngày hiệu lực: 09-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/NQ-HĐND30-12-2022
Ngày hiệu lực: 08-12-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2022/QH1514-11-2022
Ngày hiệu lực: 01-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực