,

Luật - Pháp lệnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/2023/NQ-HĐND07-12-2023
Ngày hiệu lực: 18-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
905/QĐ-UBND17-08-2023
Ngày hiệu lực: 17-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/2023/QH1510-07-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2023/QH1524-06-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
22/2023/QH1523-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2023/QH1522-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
19/2023/QH1520-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2023/QH1519-06-2023
Ngày hiệu lực: 01-07-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
90/NQ-CP16-06-2023
Ngày hiệu lực: 16-06-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2022/QH1514-11-2022
Ngày hiệu lực: 01-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2022/QH1514-11-2022
Ngày hiệu lực: 01-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực